Referat på svenska

As Oy Ekonomitalo är ett bostadsaktiebolag på Drumsö i Helsingfors. De tre radhusen i rödtegel, de två höghusen och servicebyggnaden stod färdiga år 1952 och representerar 1950-talets mest högklassiga arkitektur. Helheten, som är planerad av arkitekterna Ahti och Esko Korhonen, är en trivsam och hemtrevlig boendemiljö, som påminner om en trädgårdsstad.

Unga ekonomer, som utexaminerats från Handelshögskolan i slutet av 1940-talet, lät bygga husen till sina egna hem. De deltog aktivt i planeringen av lägenheterna och påverkade inredningslösningarna.

Ett centralt element för boendets trivsamhet är den parklika gården, som är fredad för trafik. Det prisbelönade, grönskande gårdsområdet är planerat av trädgårdsarkitekt Nils H. Orénto.

Ekonomitalos radhus och deras gårdsområde är skyddade i stadsplanen som en byggnadskonstnärligt, kulturhistoriskt och stadsvisuellt värdefull helhet.

(översättning Marie Louise Bruncrona)